این وب سایت شامل مطالب گوناگون سیاسی اجتماعی فرهنگی ومذهبی خواهد بود


پیامبر گرامی اسلام صلی الله و علیه و سلم می فرماید:
‏ «شهید شش ویژگی نزد خداوند دارد: با اولین قطره خونش که بر زمین میافتد همه گناهانش بخشیده میشود و جایگاه خود را در بهشت میبیند و از عذاب قبر و خوف و هراس بزرگ روز قیامت نجات مییابد و تاج وقار بر سرش قرار داده میشود که یاقوت آن از دنیا و هر آنچه که در آن قرار دارد با ارزشتر است و هفتاد و دو حورالعین به ازدواج او درآورده میشود، و سفارش و شفاعتش در حق هفتاد تن از خویشاوندان پذیرفته می شود.»
به روایت ترمذی و احمد


******************************************************

تصاویر زیبا از مساجددر گوشه وکنار جهان

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

گزارش تخلف
بعدی